دانلود آپدیت نسخه نهایی آی او اس آیپد 8 - iOS iPad 8 (WiFi)

دانلود نسخه نهایی آی او اس آیپد 8 - iOS iPad 8 (WiFi)

iPad11,6 Firmware Download , دانلود فریمور iPad11,6

A2270 Firmware Download , دانلود فریمور A2270


نسخه
شماره ساخت
تاریخ عرضه حجم فایل لینک دانلود وضعیت ریستور
آی او اس 14.4.2
(18D70)
1400/01/06 4.56 GB
آی او اس 14.4.1
(18D61)
1399/12/18 4.56 GB
آی او اس 14.4.0
(18D52)
1399/11/07 4.56 GB
آی او اس 14.3.0
(18B92)
1399/09/24 4.56 GB
آی او اس 14.2.0
(18B92)
1399/08/15 4.50 GB
آی او اس 14.1.0
(18A8395 )
1399/07/29 4.42 GB