دانلود آپدیت نسخه نهایی آی او اس آیپد 8 - iOS iPad 8 (Cellular)

دانلود نسخه نهایی آی او اس آیپد 8 - iOS iPad 8 (Cellular)

iPad11,7 Firmware Download , دانلود فریمور iPad11,7

A2428, A2429, A2430 Firmware Download , دانلود فریمور A2428, A2429, A2430


نسخه
شماره ساخت
تاریخ عرضه حجم فایل لینک دانلود وضعیت ریستور
آی او اس 15.6.0
(19G71)
1401/05/06 5.33 GB
آی او اس 15.5.0
(19F77)
1401/02/26 5.33 GB
آی او اس 15.4.1
(19E258)
1401/01/11 4.78 GB
آی او اس 15.4.0
(19E241)
1400/11/27 5.31 GB
آی او اس 15.0.1
(19A348)
1400/07/07 5.39 GB
آی او اس 15.0.0
(19A346 )
1400/06/29 5.37 GB
آی او اس 14.7.1
(18G69)
1400/05/04 4.73 GB
آی او اس 14.6.0
(18F72)
1400/03/03 4.68 GB
آی او اس 14.5.1
(18E212)
1400/02/13 4.33 GB
آی او اس 14.5.0
(18E99)
1400/06/02 4.70 GB
آی او اس 14.4.2
(18D70)
1400/01/06 4.56 GB
آی او اس 14.4.1
(18D61)
1399/12/18 4.56 GB
آی او اس 14.4.0
(18D52)
1399/11/07 4.56 GB
آی او اس 14.3.0
(18B92)
1399/09/24 4.56 GB
آی او اس 14.2.0
(18B92)
1399/08/15 4.50 GB
آی او اس 14.1.0
(18A8395 )
1399/07/29 4.42 GB