دانلود آپدیت نسخه نهایی آی او اس آیپد ایر 4 - iOS iPad Air 4 (Cellular)

دانلود نسخه نهایی آی او اس آیپد ایر 4 - iOS iPad Air 4 (Cellular)

iPad13,2 Firmware Download , دانلود فریمور iPad13,2

Firmware Download , دانلود فریمور


نسخه
شماره ساخت
تاریخ عرضه حجم فایل لینک دانلود وضعیت ریستور
آی او اس 14.2.0
(18B92)
1399/08/15 4.51 GB
آی او اس 14.1.0
(18A8395 )
1399/07/29 4.41 GB