دانلود آپدیت نسخه نهایی آی او اس آیپد پرو 11اینچ 3 (Wi-Fi) (1TB) - iOS iPad Pro 11 inch 3 (WiFi) (1TB)

دانلود نسخه نهایی آی او اس آیپد پرو 11اینچ 3 (Wi-Fi) (1TB) - iOS iPad Pro 11 inch 3 (WiFi) (1TB)

iPad13,5 Firmware Download , دانلود فریمور iPad13,5

A2301, A2459, A2460 Firmware Download , دانلود فریمور A2301, A2459, A2460


نسخه
شماره ساخت
تاریخ عرضه حجم فایل لینک دانلود وضعیت ریستور
آی او اس 14.6.0
(18F72)
1400/03/03 5.64 GB
آی او اس 14.5.1
(18E212)
1400/02/13 4.91 GB
آی او اس 14.5.0
(18E99)
1400/06/02 4.91 GB