دانلود آپدیت نسخه نهایی آی او اس آیپد پرو 11اینچ 3 (Cellular) (1TB) - iOS iPad Pro 11 inch 3 (Cellular) (1TB)

دانلود نسخه نهایی آی او اس آیپد پرو 11اینچ 3 (Cellular) (1TB) - iOS iPad Pro 11 inch 3 (Cellular) (1TB)

iPad13,7 Firmware Download , دانلود فریمور iPad13,7

A2301, A2459, A2460 Firmware Download , دانلود فریمور A2301, A2459, A2460


نسخه
شماره ساخت
تاریخ عرضه حجم فایل لینک دانلود وضعیت ریستور
آی او اس 15.6.0
(19G71)
1401/05/06 5.83 GB
آی او اس 15.5.0
(19F77)
1401/02/26 5.83 GB
آی او اس 15.4.1
(19E258)
1401/01/11 5.80 GB
آی او اس 15.4.0
(19E241)
1400/11/27 5.80 GB
آی او اس 15.0.1
(19A348)
1400/07/07 5.91 GB
آی او اس 15.0.0
(19A346 )
1400/06/29 5.91 GB
آی او اس 14.7.1
(18G69)
1400/05/04 5.25 GB
آی او اس 14.6.0
(18F72)
1400/03/03 5.64 GB
آی او اس 14.5.1
(18E212)
1400/02/13 4.91 GB
آی او اس 14.5.0
(18E99)
1400/06/02 4.91 GB