دانلود آپدیت نسخه نهایی آی او اس آیپد مینی 6 (WiFi) - iOS iPad Mini 6 (WiFi)

دانلود نسخه نهایی آی او اس آیپد مینی 6 (WiFi) - iOS iPad Mini 6 (WiFi)

iPad14,1 Firmware Download , دانلود فریمور iPad14,1

A2567 Firmware Download , دانلود فریمور A2567


نسخه
شماره ساخت
تاریخ عرضه حجم فایل لینک دانلود وضعیت ریستور
آی او اس 15.6.0
(19G71)
1401/05/06 5.43 GB
آی او اس 15.5.0
(19F77)
1401/02/26 5.43 GB
آی او اس 15.4.1
(19E258)
1401/01/11 5.41 GB
آی او اس 15.4.0
(19E241)
1400/11/27 5.41 GB