دانلود آپدیت نسخه نهایی آی او اس آیپد مینی ۲ (Cellular) - iOS iPad Mini 2 (Cellular)

دانلود نسخه نهایی آی او اس آیپد مینی ۲ (Cellular) - iOS iPad Mini 2 (Cellular)

iPad4,5 Firmware Download , دانلود فریمور iPad4,5

A1490 Firmware Download , دانلود فریمور A1490


نسخه
شماره ساخت
تاریخ عرضه حجم فایل لینک دانلود وضعیت ریستور
آی او اس 12.5.5
(16H62)
1400/07/01 2.75 GB
آی او اس 12.5.4
(16H50)
1400/03/24 2.75 GB
آی او اس 12.5.3
(16H41)
1400/02/13 2.75 GB
آی او اس 12.5.2
(16H30)
-182606 2.75 GB
آی او اس 12.5.1
(16H22)
1399/10/22 2.75 GB
آی او اس 12.5.0
(16H20)
1399.09.24 2.75 GB
آی او اس 12.4.9
(16H5)
1399/08/15 2.75 GB
آی او اس 12.4.8
(16G201)
1399/04/25 2.76 GB
آی او اس 12.4.7
(16G192)
1399/02/31 2.75 GB
آی او اس 12.4.6
(16G183)
1399/01/05 2.75 GB
آی او اس 12.4.5
(16G161)
1398/11/08 2.75 GB
آی او اس 12.4.4
(16G140)
1398/09/19 2.75 GB
آی او اس 12.4.3
(16G130)
1398/08/06 2.75 GB
آی او اس 12.4.2
(16G114 )
1398/07/04 2.75 GB
آی او اس 12.4.1
(16G102)
1398/06/05 2.75 GB
آی او اس 12.4.0
(16G77 )
1398/05/01 2.75 GB
آی او اس 12.3.1
(16F203 )
1398/03/03 2.74 GB
آی او اس 12.3.0
(16F156 )
1398/02/23 2.74 GB
آی او اس 12.2.0
(16E277)
1398/01/05 2.71 GB
آی او اس 12.1.4
(16D57 )
1397/11/18 2.69 GB
آی او اس 12.1.3
(16DC39)
1397/11/02 2.69 GB
آی او اس 12.1.1
(16C50 )
1397/09/14 2.69 GB
آی او اس 12.1.0
(16B92 )
1397/08/08 2.68 GB
آی او اس 12.0.1
(16A404)
1397/07/16 2.68 GB
آی او اس 12.0.0
(43A366 )
1397/06/26 2.68 GB
آی او اس 11.4.1
(15G77 )
1397/04/18 2.40 GB
آی او اس 11.4.0
(15F79)
1397/03/08 2.40 GB
آی او اس 11.3.1
(15E302)
1397/02/04 2.40 GB
آی او اس 11.3.0
(15E216)
1397/01/09 2.40 GB
آی او اس 11.2.6
(15D100 )
1396/11/30 2.34 GB
آی او اس 11.2.5
(15D60 )
1396/11/04 2.34 GB
آی او اس 11.2.2
(15C202)
1396/10/19 2.34 GB
آی او اس 11.2.1
(15K152)
1396/09/22 2.33 GB
آی او اس 11.2.0
(15C114)
1396/09/11 2.33 GB
آی او اس 11.1.2
(15B202)
1396/08/25 2.33 GB
آی او اس 11.1.1
(15B150)
1396/08/18 2.33 GB
آی او اس 11.1.0
(15B93)
1396/08/09 2.33 GB
آی او اس 11.0.3
(15A432)
1396/07/05 2.33 GB
آی او اس 11.0.2
(15A421)
1396/07/11 2.33 GB
آی او اس 11.0.1
(15A402)
1396/07/05 2.33 GB
آی او اس 11.0.0
(15A372)
1396/06/28 2.33 GB
آی او اس 10.3.3
(14F89)
1396/04/28 2.27 GB
آی او اس 10.3.2
(14F89)
1396/02/24 2.27 GB
آی او اس 10.3.1
(14E304)
1395/01/14 2.24 GB
آی او اس 10.3.0
(14E277)
1396/01/07 2.24 GB
آی او اس 10.2.1
(14D27)
1395/11/03 2.21 GB
آی او اس 10.2.0
(14C92)
1395/09/22 2.21 GB
آی او اس 10.1.1
(14B150)
1395/08/19 2.18 GB
آی او اس 10.1.1
(14B100)
1395/08/10 2.18 GB
آی او اس 10.1.0
(14B72)
1395/08/03 2.19 GB
آی او اس 10.0.2
(14A456)
1395/07/02 2.18 GB
آی او اس 10.0.1
(14A403)
1395/06/23 2.18 GB
آی او اس 9.3.5
(13G36)
1395/06/04 1.87 GB
آی او اس 9.3.4
(13G35)
1395/05/14 1.87 GB
آی او اس 9.3.3
(13G34)
1395/04/28 1.87 GB
آی او اس 9.3.2
(13F69)
1395/02/27 1.87 GB
آی او اس 9.3.1
(13E238)
1395/01/12 1.87 GB
آی او اس 9.3.0
(13E237)
1395/01/09 1.87 GB
آی او اس 9.3.0
(13E233)
1395/01/02 1.87 GB
آی او اس 9.2.1
(13D15)
1394/10/29 1.84 GB
آی او اس 9.2.0
(13C75)
1394/09/17 1.84 GB
آی او اس 9.1.0
(13B143)
1394/07/29 1.83 GB
آی او اس 9.0.2
(13A452)
1394/07/08 1.87 GB
آی او اس 9.0.1
(13A404)
1394/07/01 1.87 GB
آی او اس 9.0.0
(13A344)
1394/06/25 1.87 GB
آی او اس 8.4.1
(12H321)
1394/05/22 1.93 GB
آی او اس 8.4.0
(12H143)
1394/04/09 1.93 GB
آی او اس 8.3.0
(12F69)
1394/01/19 1.92 GB
آی او اس 8.2.0
(12D508)
1393/12/18 1.93 GB
آی او اس 8.1.3
(12B466)
1393/11/07 1.93 GB
آی او اس 8.1.2
(12B440)
1393/09/18 1.93 GB
آی او اس 8.1.1
(12B435)
1393/08/26 1.93 GB
آی او اس 8.1.0
(12B410)
1393/07/28 2.07 GB
آی او اس 8.0.2
(12A405)
1393/07/04 2.07 GB
آی او اس 8.0.1
(12A402)
1393/07/02 2.07 GB
آی او اس 8.0.0
(12A365)
1393/06/26 2.04 GB
آی او اس 7.1.2
(11D257)
1393/04/09 1.53 GB
آی او اس 7.1.1
(11D201)
1393/02/02 1.51 GB
آی او اس 7.1.0
(11D167)
1392/12/19 1.53 GB
آی او اس 7.0.6
(11B651)
1392/12/02 1.52 GB
آی او اس 7.0.4
(11B554A)
1392/08/24 1.52 GB
آی او اس 7.0.3
(11B511)
1392/07/30 1.52 GB