دانلود آپدیت نسخه نهایی آی او اس آیپد پرو ۱۰.۵ اینچ (Cellular) - iOS iPad pro 10.5 inch (Cellular)

دانلود نسخه نهایی آی او اس آیپد پرو ۱۰.۵ اینچ (Cellular) - iOS iPad pro 10.5 inch (Cellular)

iPad7,4 Firmware Download , دانلود فریمور iPad7,4

A1709, A1852 Firmware Download , دانلود فریمور A1709, A1852


نسخه
شماره ساخت
تاریخ عرضه حجم فایل لینک دانلود وضعیت ریستور
آی او اس 12.1.0
(16B92 )
1397/08/08 2.96 GB
آی او اس 12.0.1
(16A404)
1397/07/16 2.91 GB
آی او اس 12.0.0
(59A366 )
1397/06/26 2.91 GB
آی او اس 11.4.1
(15G77 )
1397/04/18 2.59 GB
آی او اس 11.4.0
(15F79)
1397/03/08 2.59 GB
آی او اس 11.3.1
(15E302)
1397/02/04 2.59 GB
آی او اس 11.3.0
(15E216)
1397/01/09 2.59 GB
آی او اس 11.2.6
(15D100 )
1396/11/30 2.53 GB
آی او اس 11.2.5
(15D60 )
1396/11/04 2.53 GB
آی او اس 11.2.2
(15C202)
1396/10/19 2.53 GB
آی او اس 11.2.1
(15K152)
1396/09/22 2.53 GB
آی او اس 11.2.0
(15C114)
1396/09/11 2.53 GB
آی او اس 11.1.2
(15B202)
1396/08/25 2.53 GB
آی او اس 11.1.1
(15B150)
1396/08/18 2.53 GB
آی او اس 11.1.0
(15B93)
1396/08/09 2.53 GB
آی او اس 11.0.3
(15A432)
1396/07/05 2.53 GB
آی او اس 11.0.2
(15A421)
1396/07/11 2.52 GB
آی او اس 11.0.1
(15A402)
1396/07/05 2.53 GB
آی او اس 11.0.0
(15A372)
1396/06/28 2.53 GB
آی او اس 10.3.3
(14F8089)
1396/03/02 2.40 GB
آی او اس 10.3.2
(14F8089)
1396/03/02 2.40 GB