دانلود آپدیت نسخه نهایی آی او اس آیپد 6 (Cellular) - iOS iPad 6 (Cellular)

دانلود نسخه نهایی آی او اس آیپد 6 (Cellular) - iOS iPad 6 (Cellular)

iPad7,6 Firmware Download , دانلود فریمور iPad7,6

A1954 Firmware Download , دانلود فریمور A1954


نسخه
شماره ساخت
تاریخ عرضه حجم فایل لینک دانلود وضعیت ریستور
آی او اس 12.1.4
(16D57 )
1397/11/18 2.85 GB
آی او اس 12.1.3
(16DC39)
1397/11/02 2.85 GB
آی او اس 12.1.1
(16C50 )
1397/09/14 2.85 GB
آی او اس 12.1.0
(16B92 )
1397/08/08 2.84 GB
آی او اس 12.0.1
(16A404)
1397/07/16 2.84 GB
آی او اس 12.0.0
(61A366 )
1397/06/26 2.85 GB
آی او اس 11.4.1
(15G77 )
1397/04/18 2.49 GB
آی او اس 11.4.0
(15F79)
1397/03/08 2.49 GB
آی او اس 11.3.1
(15E302)
1397/02/04 2.49 GB
آی او اس 11.3.0
(15E216)
1397/01/09 2.41 GB