دانلود آپدیت نسخه نهایی آی او اس آیپد 7 - iOS iPad 7 (WiFi)

دانلود نسخه نهایی آی او اس آیپد 7 - iOS iPad 7 (WiFi)

iPad7.11 Firmware Download , دانلود فریمور iPad7.11

A2197 Firmware Download , دانلود فریمور A2197


نسخه
شماره ساخت
تاریخ عرضه حجم فایل لینک دانلود وضعیت ریستور
آی او اس 15.6.0
(19G71)
1401/05/06 5.33 GB
آی او اس 15.5.0
(19F77)
1401/02/26 5.33 GB
آی او اس 15.4.1
(19E258)
1401/01/11 4.78 GB
آی او اس 15.4.0
(19E241)
1400/11/27 5.31 GB
آی او اس 15.0.1
(19A348)
1400/07/07 5.37 GB
آی او اس 15.0.0
(19A346 )
1400/06/29 5.37 GB
آی او اس 14.7.1
(18G69)
1400/05/04 4.35 GB
آی او اس 14.6.0
(18F72)
1400/03/03 4.35 GB
آی او اس 14.5.1
(18E212)
1400/02/13 4.33 GB
آی او اس 14.5.0
(18E99)
1400/06/02 4.31 GB
آی او اس 14.4.2
(18D70)
1400/01/06 4.24 GB
آی او اس 14.4.1
(18D61)
1399/12/18 4.24 GB
آی او اس 14.4.0
(18D52)
1399/11/07 4.24 GB
آی او اس 14.3.0
(18B92)
1399/09/24 4.24 GB
آی او اس 14.2.0
(18B92)
1399/08/15 4.18 GB
آی او اس 14.1.0
(18A8395 )
1399/07/29 4.10 GB
آی او اس 14.0.1
(18A393)
1399/07/03 4.09 GB
آی او اس 14.0.0
(18A373)
1399/06/26 4.19 GB
آی او اس 13.7.0
(17H35)
1399/06/11 3.51 GB
آی او اس 13.6.1
(17G80 )
1399/05/22 3.51 GB
آی او اس 13.6.0
(17G68)
1399/04/25 3.51 GB
آی او اس 13.5.1
(17F80)
1399/03/12 3.50 GB
آی او اس 13.5.0
(17F75)
1399/02/31 3.50 GB
آی او اس 13.4.1
(17E262)
1399/01/19 3.49 GB
آی او اس 13.4.0
(17C54)
1399/01/05 3.50 GB
آی او اس 13.3.1
(17C54)
1398/11/08 3.46 GB
آی او اس 13.3.0
(17C54)
1398/09/19 3.46 GB
آی او اس 13.2.3
(17B111)
1398/08/27 3.45 GB
آی او اس 13.2.2
(17B102 )
1398/08/16 3.45 GB
آی او اس 13.2.0
(17B84)
1398/08/06 3.45 GB
آی او اس 13.1.3
(17A878 )
1398/07/23 3.41 GB
آی او اس 13.1.2
(17A860)
1398/07/08 3.41 GB
آی او اس 13.1.1
(17A854 )
1398/07/05 3.41 GB
آی او اس 13.1.0
(17A844 )
1398/07/02 3.41 GB