دانلود آپدیت نسخه نهایی آی او اس آیپد 7 - iOS iPad 7 (Cellular)

دانلود نسخه نهایی آی او اس آیپد 7 - iOS iPad 7 (Cellular)

iPad7.12 Firmware Download , دانلود فریمور iPad7.12

A2200, A2198 Firmware Download , دانلود فریمور A2200, A2198


نسخه
شماره ساخت
تاریخ عرضه حجم فایل لینک دانلود وضعیت ریستور
آی او اس 13.5.1
(17F80)
-182906 3.50 GB
آی او اس 13.5.0
(17F75)
-182925 3.50 GB
آی او اس 13.4.1
(17E262)
1399/01/19 3.49 GB
آی او اس 13.4.0
(17C54)
1399/01/05 3.50 GB
آی او اس 13.3.1
(17C54)
1398/11/08 3.46 GB
آی او اس 13.3.0
(17C54)
1398/09/19 3.46 GB
آی او اس 13.2.3
(17B111)
1398/08/27 3.45 GB
آی او اس 13.2.2
(17B102 )
1398/08/16 3.45 GB
آی او اس 13.2.0
(17B84)
1398/08/06 3.45 GB
آی او اس 13.1.3
(17A878 )
1398/07/23 3.41 GB
آی او اس 13.1.2
(17A860)
1398/07/08 3.41 GB
آی او اس 13.1.1
(17A854 )
1398/07/05 3.41 GB
آی او اس 13.1.0
(17A844 )
1398/07/02 3.41 GB