دانلود آپدیت نسخه نهایی آی او اس - iOS

دانلود نسخه نهایی آی او اس - iOS

Firmware Download , دانلود فریمور

Firmware Download , دانلود فریمور


نسخه
شماره ساخت
تاریخ عرضه حجم فایل لینک دانلود وضعیت ریستور
آی او اس 13.3.0
(17C54)
1398/09/19 3.46 GB
آی او اس 13.2.3
(17B111)
1398/08/27 3.45 GB
آی او اس 13.2.2
(17B102 )
1398/08/16 3.45 GB
آی او اس 13.2.0
(17B84)
1398/08/06 3.45 GB
آی او اس 13.1.3
(17A878 )
1398/07/23 3.41 GB
آی او اس 13.1.2
(17A860)
1398/07/08 3.41 GB
آی او اس 13.1.1
(17A854 )
1398/07/05 3.41 GB
آی او اس 13.1.0
(17A844 )
1398/07/02 3.41 GB