دانلود آپدیت نسخه نهایی آی او اس آیپد پرو 3 ( 11اینچ) (Wi-Fi) )1TB( - iOS iPad pro 3 11 inch (Wi-Fi) (1TB)

دانلود نسخه نهایی آی او اس آیپد پرو 3 ( 11اینچ) (Wi-Fi) )1TB( - iOS iPad pro 3 11 inch (Wi-Fi) (1TB)

iPad8,2 Firmware Download , دانلود فریمور iPad8,2

Firmware Download , دانلود فریمور


نسخه
شماره ساخت
تاریخ عرضه حجم فایل لینک دانلود وضعیت ریستور
آی او اس 12.1.4
(16D57 )
1397/11/18 3.43 GB
آی او اس 12.1.3
(16DC40)
1397/11/02 3.41 GB
آی او اس 12.1.1
(16C50 )
1397/09/14 3.41 GB
آی او اس 12.1.0
(16B92)
1397/08/08 3.40 GB