دانلود آپدیت نسخه نهایی آی او اس - iOS

دانلود نسخه نهایی آی او اس - iOS

Firmware Download , دانلود فریمور

Firmware Download , دانلود فریمور


نسخه
شماره ساخت
تاریخ عرضه حجم فایل لینک دانلود وضعیت ریستور
آی او اس 13.5.1
(17F80)
-182906 4.0 GB
آی او اس 13.5.0
(17F75)
-182925 4.0 GB
آی او اس 13.4.1
(17E262)
1399/01/19 3.96 GB