دانلود آپدیت نسخه نهایی آی او اس آیفون XS - iOS iPhone XS

دانلود نسخه نهایی آی او اس آیفون XS - iOS iPhone XS

iPhone11,2 Firmware Download , دانلود فریمور iPhone11,2

A1920, A2097, A2098, A2100 Firmware Download , دانلود فریمور A1920, A2097, A2098, A2100


نسخه
شماره ساخت
تاریخ عرضه حجم فایل لینک دانلود وضعیت ریستور
آی او اس 12.3.1
(16F203 )
1398/03/03 3.44 GB
آی او اس 12.3.0
(16F156 )
1398/02/23 3.44 GB
آی او اس 12.2.0
(16E277)
1398/01/05 3.40 GB
آی او اس 12.1.4
(16D57 )
1397/11/18 3.36 GB
آی او اس 12.1.3
(16DC40)
1397/11/02 3.36 GB
آی او اس 12.1.2
(16C104 )
1397/09/29 3.37 GB
آی او اس 12.1.1
(16C50 )
1397/09/14 3.36 GB
آی او اس 12.1.0
(16B92 )
1397/08/08 3.37 GB
آی او اس 12.0.1
(16A405)
1397/07/16 3.39 GB
آی او اس 12.0.0
(33A366 )
1397/06/26 3.39 GB