دانلود آپدیت نسخه نهایی آی او اس آیفون XS Max (China) - iOS iPhone XS Max (China)

دانلود نسخه نهایی آی او اس آیفون XS Max (China) - iOS iPhone XS Max (China)

iPhone11,6 Firmware Download , دانلود فریمور iPhone11,6

A2104 Firmware Download , دانلود فریمور A2104


نسخه
شماره ساخت
تاریخ عرضه حجم فایل لینک دانلود وضعیت ریستور
آی او اس 12.3.0
(16F156 )
1398/02/23 3.40 GB
آی او اس 12.2.0
(16E277)
1398/01/05 3.36 GB
آی او اس 12.1.4
(16D57 )
1397/11/18 3.33 GB
آی او اس 12.1.3
(16DC40)
1397/11/02 3.32 GB
آی او اس 12.1.2
(16C104 )
1397/09/29 3.33 GB
آی او اس 12.1.1
(16C50 )
1397/09/14 3.33 GB
آی او اس 12.1.0
(16B92 )
1397/08/08 3.32 GB
آی او اس 12.0.1
(16A405)
1397/07/16 3.32 GB
آی او اس 12.0.0
(35A366 )
1397/06/26 3.32 GB