دانلود آپدیت نسخه نهایی آی او اس آیفون 11 - iOS iPhone 11

دانلود نسخه نهایی آی او اس آیفون 11 - iOS iPhone 11

iPhone12,1 Firmware Download , دانلود فریمور iPhone12,1

A2111, A2223, A2221 Firmware Download , دانلود فریمور A2111, A2223, A2221


نسخه
شماره ساخت
تاریخ عرضه حجم فایل لینک دانلود وضعیت ریستور
آی او اس 13.1.2
(17A860)
1398/07/08 3.82 GB
آی او اس 13.1.1
(17A854 )
1398/07/05 3.82 GB
آی او اس 13.1.0
(17A844 )
1398/07/02 3.82 GB
آی او اس 13.0.0
(17A577)
1398/06/29 3.86 GB