دانلود آپدیت نسخه نهایی آی او اس آیفون 11 Pro - iOS iPhone 11 Pro

دانلود نسخه نهایی آی او اس آیفون 11 Pro - iOS iPhone 11 Pro

iPhone12,3 Firmware Download , دانلود فریمور iPhone12,3

A2160, A2217, A2215 Firmware Download , دانلود فریمور A2160, A2217, A2215


نسخه
شماره ساخت
تاریخ عرضه حجم فایل لینک دانلود وضعیت ریستور
آی او اس 13.5.0
(17F75)
-182925 4.89 GB
آی او اس 13.4.1
(17E262)
1399/01/19 4.81 GB
آی او اس 13.4.0
(17C54)
1399/01/05 4.81 GB
آی او اس 13.3.1
(17C54)
1398/11/08 4.71 GB
آی او اس 13.3.0
(17C54)
1398/09/19 4.71 GB
آی او اس 13.2.3
(17B111)
1398/08/27 4.29 GB
آی او اس 13.2.2
(17B102 )
1398/08/16 3.45 GB
آی او اس 13.2.0
(17B84)
1398/08/06 4.29 GB
آی او اس 13.1.3
(17A878 )
1398/07/23 4.28 GB
آی او اس 13.1.2
(17A860)
1398/07/08 4.28 GB
آی او اس 13.1.1
(17A854 )
1398/07/05 4.28 GB
آی او اس 13.1.0
(17A844 )
1398/07/02 4.28 GB
آی او اس 13.0.0
(17A577)
1398/06/29 4.30 GB