دانلود آپدیت نسخه نهایی آی او اس آیفون 11 Pro - iOS iPhone 11 Pro

دانلود نسخه نهایی آی او اس آیفون 11 Pro - iOS iPhone 11 Pro

iPhone12,3 Firmware Download , دانلود فریمور iPhone12,3

A2160, A2217, A2215 Firmware Download , دانلود فریمور A2160, A2217, A2215


نسخه
شماره ساخت
تاریخ عرضه حجم فایل لینک دانلود وضعیت ریستور
آی او اس 15.6.0
(19G71)
1401/05/06 6.77 GB
آی او اس 15.5.0
(19F77)
1401/02/26 6.77 GB
آی او اس 15.4.1
(19E258)
1401/01/11 6.74 GB
آی او اس 15.4.0
(19E241)
1400/11/27 6.74 GB
آی او اس 15.0.1
(19A348)
1400/07/07 6.97 GB
آی او اس 15.0.0
(19A346 )
1400/06/29 6.97 GB
آی او اس 14.7.1
(18G69)
1400/05/04 6.12 GB
آی او اس 14.7.0
(18G69)
1400/04/28 6.11 GB
آی او اس 14.6.0
(18F72)
1400/03/03 6.11 GB
آی او اس 14.5.1
(18E212)
1400/02/13 6.10 GB
آی او اس 14.5.0
(18E99)
1400/06/02 6.10 GB
آی او اس 14.4.2
(18D70)
1400/01/06 5.91 GB
آی او اس 14.4.1
(18D61)
1399/12/18 5.91 GB
آی او اس 14.4.0
(18D52)
1399/11/07 5.90 GB
آی او اس 14.3.0
(18B92)
1399/09/24 5.92 GB
آی او اس 14.2.0
(18B92)
1399/08/15 5.85 GB
آی او اس 14.1.0
(18A8395 )
1399/07/29 5.84 GB
آی او اس 14.0.1
(18A393)
1399/07/03 5.74 GB
آی او اس 14.0.0
(18A373)
1399/06/26 5.74 GB
آی او اس 13.7.0
(17H35)
1399/06/11 4.95 GB
آی او اس 13.6.1
(17G80 )
1399/05/22 4.95 GB
آی او اس 13.6.0
(17G68)
1399/04/25 4.95 GB
آی او اس 13.5.1
(17F80)
1399/03/12 4.89 GB
آی او اس 13.5.0
(17F75)
1399/02/31 4.89 GB
آی او اس 13.4.1
(17E262)
1399/01/19 4.81 GB
آی او اس 13.4.0
(17C54)
1399/01/05 4.81 GB
آی او اس 13.3.1
(17C54)
1398/11/08 4.71 GB
آی او اس 13.3.0
(17C54)
1398/09/19 4.71 GB
آی او اس 13.2.3
(17B111)
1398/08/27 4.29 GB
آی او اس 13.2.2
(17B102 )
1398/08/16 3.45 GB
آی او اس 13.2.0
(17B84)
1398/08/06 4.29 GB
آی او اس 13.1.3
(17A878 )
1398/07/23 4.28 GB
آی او اس 13.1.2
(17A860)
1398/07/08 4.28 GB
آی او اس 13.1.1
(17A854 )
1398/07/05 4.28 GB
آی او اس 13.1.0
(17A844 )
1398/07/02 4.28 GB
آی او اس 13.0.0
(17A577)
1398/06/29 4.30 GB