دانلود آپدیت نسخه نهایی آی او اس آیفون 11 Pro Max - iOS iPhone 11 Pro Max

دانلود نسخه نهایی آی او اس آیفون 11 Pro Max - iOS iPhone 11 Pro Max

iPhone12,5 Firmware Download , دانلود فریمور iPhone12,5

A2161, A2220, A2218 Firmware Download , دانلود فریمور A2161, A2220, A2218


نسخه
شماره ساخت
تاریخ عرضه حجم فایل لینک دانلود وضعیت ریستور
آی او اس 14.0.0
(18A373)
-182800 5.74 GB
آی او اس 13.7.0
(17H35)
-182816 4.95 GB
آی او اس 13.6.1
(17G80 )
1399/05/22 4.95 GB
آی او اس 13.6.0
(17G68)
-182862 4.95 GB
آی او اس 13.5.1
(17F80)
-182906 4.89 GB
آی او اس 13.5.0
(17F75)
-182925 4.89 GB
آی او اس 13.4.1
(17E262)
1399/01/19 4.81 GB
آی او اس 13.4.0
(17C54)
1399/01/05 4.81 GB
آی او اس 13.3.1
(17C54)
1398/11/08 4.71 GB
آی او اس 13.3.0
(17C54)
1398/09/19 4.71 GB
آی او اس 13.2.3
(17B111)
1398/08/27 4.29 GB
آی او اس 13.2.2
(17B102 )
1398/08/16 3.45 GB
آی او اس 13.2.0
(17B84)
1398/08/06 4.29 GB
آی او اس 13.1.3
(17A878 )
1398/07/23 4.28 GB
آی او اس 13.1.2
(17A860)
1398/07/08 4.28 GB
آی او اس 13.1.1
(17A854 )
1398/07/05 4.28 GB
آی او اس 13.1.0
(17A844 )
1398/07/02 4.28 GB
آی او اس 13.0.0
(17A577)
1398/06/29 4.30 GB