دانلود آپدیت نسخه نهایی آی او اس آیفون SE (2020) - iOS iPhone SE (2020)

دانلود نسخه نهایی آی او اس آیفون SE (2020) - iOS iPhone SE (2020)

iPhone12,8 Firmware Download , دانلود فریمور iPhone12,8

A2275, A2275, A2296 Firmware Download , دانلود فریمور A2275, A2275, A2296


نسخه
شماره ساخت
تاریخ عرضه حجم فایل لینک دانلود وضعیت ریستور
آی او اس 14.7.0
(18G69)
1400/04/28 4.96 GB
آی او اس 14.6.0
(18F72)
1400/03/03 4.95 GB
آی او اس 14.5.1
(18E212)
1400/02/13 4.94 GB
آی او اس 14.5.0
(18E99)
1400/06/02 4.93 GB
آی او اس 14.4.2
(18D70)
1400/01/06 4.79 GB
آی او اس 14.4.1
(18D61)
1399/12/18 4.79 GB
آی او اس 14.4.0
(18D52)
1399/11/07 4.79 GB
آی او اس 14.3.0
(18B92)
1399/09/24 4.79 GB
آی او اس 14.2.0
(18B92)
1399/08/15 4.73 GB
آی او اس 14.1.0
(18A8395 )
1399/07/29 4.73 GB
آی او اس 14.0.1
(18A393)
1399/07/03 4.62 GB
آی او اس 14.0.0
(18A373)
1399/06/26 4.62 GB
آی او اس 13.7.0
(17H35)
1399/06/11 3.91 GB
آی او اس 13.6.1
(17G80 )
1399/05/22 3.91 GB
آی او اس 13.6.0
(17G68)
1399/04/25 3.91 GB
آی او اس 13.5.1
(17F80)
1399/03/12 3.88 GB
آی او اس 13.5.0
(17F75)
1399/02/31 3.88 GB
آی او اس 13.4.1
(17E8258)
1399/02/04 3.83 GB