دانلود آپدیت نسخه نهایی آی او اس آیفون SE (2020) - iOS iPhone SE (2020)

دانلود نسخه نهایی آی او اس آیفون SE (2020) - iOS iPhone SE (2020)

iPhone12,8 Firmware Download , دانلود فریمور iPhone12,8

A2275, A2275, A2296 Firmware Download , دانلود فریمور A2275, A2275, A2296


نسخه
شماره ساخت
تاریخ عرضه حجم فایل لینک دانلود وضعیت ریستور
آی او اس 13.5.1
(17F80)
-182906 3.88 GB
آی او اس 13.5.0
(17F75)
-182925 3.88 GB
آی او اس 13.4.1
(17E8258)
1399/02/04 3.83 GB