دانلود آپدیت نسخه نهایی آی او اس آیفون 12 - iOS iPhone 12

دانلود نسخه نهایی آی او اس آیفون 12 - iOS iPhone 12

iPhone13,2 Firmware Download , دانلود فریمور iPhone13,2

A2172, A2402, A2404, A2403 Firmware Download , دانلود فریمور A2172, A2402, A2404, A2403


نسخه
شماره ساخت
تاریخ عرضه حجم فایل لینک دانلود وضعیت ریستور
آی او اس 14.2.1
(18B121)
1339/08/29 5.07 GB
آی او اس 14.2.0
(18B92)
1399/08/15 5.05 GB
آی او اس 14.1.0
(18A8395 )
1399/07/29 5.06 GB