دانلود آپدیت نسخه نهایی آی او اس آیفون 13 مینی - iOS iPhone 13 mini

دانلود نسخه نهایی آی او اس آیفون 13 مینی - iOS iPhone 13 mini

iPhone14,4 Firmware Download , دانلود فریمور iPhone14,4

A2481, A2626, A2629, A2630, A2628 Firmware Download , دانلود فریمور A2481, A2626, A2629, A2630, A2628


نسخه
شماره ساخت
تاریخ عرضه حجم فایل لینک دانلود وضعیت ریستور
آی او اس 15.6.0
(19G71)
1401/05/06 6.04 GB
آی او اس 15.5.0
(19F77)
1401/02/26 6.04 GB
آی او اس 15.4.1
(19E258)
1401/01/11 6.02 GB
آی او اس 15.4.0
(19E241)
1400/11/27 6.02 GB
آی او اس 15.0.1
(19A348)
1400/07/07 6.14 GB