دانلود آپدیت نسخه نهایی آی او اس آیفون 13 - iOS iPhone 13

دانلود نسخه نهایی آی او اس آیفون 13 - iOS iPhone 13

iPhone14,5 Firmware Download , دانلود فریمور iPhone14,5

A2482, A2631, A2634, A2635, A2633 Firmware Download , دانلود فریمور A2482, A2631, A2634, A2635, A2633


نسخه
شماره ساخت
تاریخ عرضه حجم فایل لینک دانلود وضعیت ریستور
آی او اس 15.6.0
(19G71)
1401/05/06 6.05 GB
آی او اس 15.5.0
(19F77)
1401/02/26 6.05 GB
آی او اس 15.4.1
(19E258)
1401/01/11 6.03 GB
آی او اس 15.4.0
(19E241)
1400/11/27 6.03 GB
آی او اس 15.0.1
(19A348)
1400/07/07 6.14 GB