دانلود آپدیت نسخه نهایی آی او اس iPhone SE (2022) - iOS iPhone SE (2022)

دانلود نسخه نهایی آی او اس iPhone SE (2022) - iOS iPhone SE (2022)

iPhone14,6 Firmware Download , دانلود فریمور iPhone14,6

A2595, A2782, A2784, A2785, A2783 Firmware Download , دانلود فریمور A2595, A2782, A2784, A2785, A2783


نسخه
شماره ساخت
تاریخ عرضه حجم فایل لینک دانلود وضعیت ریستور
آی او اس 15.6.0
(19G71)
1401/05/06 5.65 GB
آی او اس 15.5.0
(19F77)
1401/02/26 5.65 GB
آی او اس 15.4.1
(19E258)
1401/01/11 5.62 GB
آی او اس 15.4.0
(19E241)
1400/11/27 5.62 GB