دانلود آپدیت نسخه نهایی آی او اس آیفون ۳ اس - iOS iPhone 3G s

دانلود نسخه نهایی آی او اس آیفون ۳ اس - iOS iPhone 3G s

iPhone2,1 Firmware Download , دانلود فریمور iPhone2,1

A1325, A1303 Firmware Download , دانلود فریمور A1325, A1303


نسخه
شماره ساخت
تاریخ عرضه حجم فایل لینک دانلود وضعیت ریستور
آی او اس 6.1.6
(10B500)
1391/12/02 784.85 MB
آی او اس 6.1.3
(10B329)
1391/12/23 784.87 MB
آی او اس 6.1.2
(10B146)
1391/11/28 784.50 MB
آی او اس 6.1.0
(10B141)
1391/11/05 784.52 MB
آی او اس 6.0.1
(10A523)
1391/08/08 780.42 MB
آی او اس 6.0.0
(10A403)
1391/06/24 780.43 MB
آی او اس 5.1.1
(9B206)
1391/02/08 687.02 MB
آی او اس 5.1.0
(9A405)
1390/12/10 687.03 MB
آی او اس 5.0.1
(9A405)
1390/08/17 684.91 MB
آی او اس 5.0.0
(9A334)
1390/07/15 668.71 MB
آی او اس 4.3.5
(8L1)
1390/04/30 420.17 MB
آی او اس 4.3.4
(8K2)
1390/04/23 420.15 MB
آی او اس 4.3.3
(8J2)
1390/02/12 420.11 MB
آی او اس 4.3.2
(8H7)
1390/01/23 420.11 MB
آی او اس 4.3.1
(8G4)
1390/01/04 419.88 MB
آی او اس 4.3.0
(8F190)
1389/12/12 423.20 MB
آی او اس 4.2.1
(8C148a)
1389/08/30 401.32 MB
آی او اس 4.1.0
(8B117)
1389/06/12 382.02 MB
آی او اس 4.0.2
(8A400)
1389/05/18 377.95 MB
آی او اس 4.0.1
(8A306)
1389/04/22 377.96 MB
آی او اس 4.0.0
(8A293)
1389/03/27 377.92 MB
آی او اس 3.1.3
(7E18)
1388/11/02 290.99 MB
آی او اس 3.1.2
(7D11)
1388/07/13 306.14 MB
آی او اس 3.1.0
(7C144)
1388/06/12 306.14 MB
آی او اس 3.0.1
(7A400)
1388/05/09 297.86 MB
آی او اس 3.0.0
(7A341)
1388/03/20 297.83 MB