دانلود آپدیت نسخه نهایی آی او اس آیفون ۴ (GSM / 2012) - iOS iPhone 4 (GSM / 2012)

دانلود نسخه نهایی آی او اس آیفون ۴ (GSM / 2012) - iOS iPhone 4 (GSM / 2012)

iPhone3,2 Firmware Download , دانلود فریمور iPhone3,2

A1322 (2012) Firmware Download , دانلود فریمور A1322 (2012)


نسخه
شماره ساخت
تاریخ عرضه حجم فایل لینک دانلود وضعیت ریستور
آی او اس 7.1.2
(11D257)
1393/04/09 1.12 GB
آی او اس 7.1.1
(11D201)
1393/02/02 1.12 GB
آی او اس 7.1.0
(11D169)
1392/12/19 1.12 GB
آی او اس 7.0.6
(11B651)
1392/12/02 1.12 GB
آی او اس 7.0.4
(11B554A)
1391/08/24 1.12 GB
آی او اس 7.0.3
(11B511)
1391/07/30 1.12 GB
آی او اس 7.0.2
(11A501)
1391/07/04 1.12 GB
آی او اس 7.0.0
(11A465)
1391/06/27 1.12 GB
آی او اس 6.1.3
(10B329)
1391/12/23 895.13 مگابایت
آی او اس 6.1.2
(10B146)
1391/11/28 894.82 مگابایت
آی او اس 6.1.0
(10B144)
1391/11/05 894.84 مگابایت
آی او اس 6.0.1
(10A523)
1391/08/08 887.48 مگابایت
آی او اس 6.0.0
(10A403)
1391/06/24 887.45 مگابایت