دانلود آپدیت نسخه نهایی آی او اس آیفون ۴ (CDMA) - iOS iPhone 4 (CDMA)

دانلود نسخه نهایی آی او اس آیفون ۴ (CDMA) - iOS iPhone 4 (CDMA)

iPhone3,3 Firmware Download , دانلود فریمور iPhone3,3

A1349 Firmware Download , دانلود فریمور A1349


نسخه
شماره ساخت
تاریخ عرضه حجم فایل لینک دانلود وضعیت ریستور
آی او اس 7.1.2
(11D257)
1393/04/09 1.12 GB
آی او اس 7.1.1
(11D201)
1393/02/02 1.12 GB
آی او اس 7.1.0
(11D167)
1392/12/19 1.12 GB
آی او اس 7.0.6
(11B651)
1392/12/02 1.12 GB
آی او اس 7.0.4
(11B554A)
1392/08/24 1.12 GB
آی او اس 7.0.3
(11B511)
1392/07/30 1.12 GB
آی او اس 7.0.2
(11A501)
1392/07/04 1.12 GB
آی او اس 7.0.0
(11A465)
1392/06/27 1.12 GB
آی او اس 6.1.3
(10B329)
1391/12/23 892.69 مگابایت
آی او اس 6.1.2
(10B146)
1391/11/28 892.27 مگابایت
آی او اس 6.1.0
(10B141)
1391/11/05 892.22 مگابایت
آی او اس 6.0.1
(10A523)
1391/08/08 884.87 مگابایت
آی او اس 6.0.0
(10A403)
1391/06/24 884.99 مگابایت
آی او اس 5.1.1
(9B206)
1391/02/08 791.29 مگابایت
آی او اس 5.1.0
(9B176)
1390/12/10 791.35 مگابایت
آی او اس 5.0.1
(9A405)
1390/08/17 798.22 مگابایت
آی او اس 5.0.0
(9A334)
1390/07/15 781.84 مگابایت
آی او اس 4.2.10
(8E600)
1390/04/30 652.74 مگابایت
آی او اس 4.2.9
(8E501)
1390/04/23 652.81 مگابایت
آی او اس 4.2.8
(8E401)
1390/02/12 652.75 مگابایت
آی او اس 4.2.7
(8E303)
1390/01/23 652.80 مگابایت
آی او اس 4.2.6
(8E200)
1389/11/07 651.93 مگابایت