دانلود آپدیت نسخه نهایی آی او اس آیفون ۴ اس - iOS iPhone 4s

دانلود نسخه نهایی آی او اس آیفون ۴ اس - iOS iPhone 4s

iPhone4,1 Firmware Download , دانلود فریمور iPhone4,1

A1431, A1387 Firmware Download , دانلود فریمور A1431, A1387


نسخه
شماره ساخت
تاریخ عرضه حجم فایل لینک دانلود وضعیت ریستور
آی او اس 9.3.6
(13G37)
1398/05/01 1.50 GB
آی او اس 9.3.5
(13G36)
1395/06/04 1.50 GB
آی او اس 9.3.4
(13G35)
1395/05/14 1.50 GB
آی او اس 9.3.3
(13G34)
1395/04/28 1.50 GB
آی او اس 9.3.2
(13F69)
1395/02/27 1.50 GB
آی او اس 9.3.1
(13E238)
1395/01/12 1.50 GB
آی او اس 9.3.0
(13E237)
1395/01/09 1.50 GB
آی او اس 9.3.0
(13E233)
1395/01/02 1.50 GB
آی او اس 9.2.1
(13D15)
1394/10/29 1.48 GB
آی او اس 9.2.0
(13C75)
1394/09/17 1.48 GB
آی او اس 9.1.0
(13B143)
1394/07/29 1.47 GB
آی او اس 9.0.2
(13A452)
1394/07/08 1.47 GB
آی او اس 9.0.1
(13A404)
1394/07/01 1.47 GB
آی او اس 9.0.0
(13A344)
1394/06/25 1.47 GB
آی او اس 8.4.1
(12H321)
1394/05/22 1.45 GB
آی او اس 8.4.0
(12H143)
1394/04/09 1.45 GB
آی او اس 8.3.0
(12F70)
1394/01/19 1.44 GB
آی او اس 8.2.0
(12D508)
1393/12/18 1.46 GB
آی او اس 8.1.3
(12B466)
1393/11/07 1.45 GB
آی او اس 8.1.2
(12B440)
1393/09/18 1.45 GB
آی او اس 8.1.1
(12B435)
1393/08/26 1.45 GB
آی او اس 8.1.0
(12B411)
1393/07/28 1.66 GB
آی او اس 8.0.2
(12A405)
1393/07/04 1.65 GB
آی او اس 8.0.1
(12A402)
1393/07/02 1.65 GB
آی او اس 8.0.0
(12A365)
1393/06/26 1.62 GB
آی او اس 7.1.2
(11D257)
1393/04/09 1.22 GB
آی او اس 7.1.1
(11D201)
1393/02/02 1.22 GB
آی او اس 7.1.0
(11D167)
1392/12/19 1.22 GB
آی او اس 7.0.6
(11B651)
1392/12/02 1.18 GB
آی او اس 7.0.4
(11B554A)
1392/08/24 1.18 GB
آی او اس 7.0.3
(11B511)
1392/07/30 1.18 GB
آی او اس 7.0.2
(11A501)
1392/07/04 1.18 GB
آی او اس 7.0.0
(11A465)
1392/06/27 1.18 GB
آی او اس 6.1.3
(10B329)
1391/12/23 920.31 مگابایت
آی او اس 6.1.2
(10B146)
1391/11/28 920.01 مگابایت
آی او اس 6.1.1
(10B145)
1391/11/20 920.09 مگابایت
آی او اس 6.1.0
(10B142)
1391/11/05 912.94 مگابایت
آی او اس 6.0.1
(10A523)
1391/08/08 912.70 مگابایت
آی او اس 6.0.0
(10A403)
1391/06/24 912.71 مگابایت
آی او اس 5.1.1
(9B206)
1391/02/08 802.77 مگابایت
آی او اس 5.1.0
(9B179)
1390/12/10 802.95 مگابایت
آی او اس 5.0.1
(9A406)
1390/09/17 810.55 مگابایت
آی او اس 5.0.1
(9A405)
1390/08/17 812.98 مگابایت
آی او اس 5.0.0
(9A334)
1390/07/15 796.79 مگابایت