دانلود آپدیت نسخه نهایی آی او اس آیفون ۶ پلاس - iOS iPhone 6 Plus

دانلود نسخه نهایی آی او اس آیفون ۶ پلاس - iOS iPhone 6 Plus

iPhone7,1 Firmware Download , دانلود فریمور iPhone7,1

A1522, A1524, A1593 Firmware Download , دانلود فریمور A1522, A1524, A1593


نسخه
شماره ساخت
تاریخ عرضه حجم فایل لینک دانلود وضعیت ریستور
آی او اس 12.5.3
(16H41)
1400/02/13 2.96 GB
آی او اس 12.5.2
(16H30)
-182606 2.96 GB
آی او اس 12.5.1
(16H22)
1399/10/22 2.96 GB
آی او اس 12.5.0
(16H20)
1399.09.24 2.96 GB
آی او اس 12.4.9
(16H5)
1399/08/15 2.96 GB
آی او اس 12.4.8
(16G201)
1399/04/25 2.96 GB
آی او اس 12.4.7
(16G192)
1399/02/31 2.96 GB
آی او اس 12.4.6
(16G183)
1399/01/05 2.97 GB
آی او اس 12.4.5
(16G161)
1398/11/08 2.97 GB
آی او اس 12.4.4
(16G140)
1398/09/19 2.95 GB
آی او اس 12.4.3
(16G130)
1398/08/06 2.95 GB
آی او اس 12.4.2
(16G114 )
1398/07/04 3.09 GB
آی او اس 12.4.1
(16G102)
1398/06/05 3.11 GB
آی او اس 12.4.0
(16G77 )
1398/05/01 3.11 GB
آی او اس 12.3.1
(16F203 )
1398/03/03 3.10 GB
آی او اس 12.3.0
(16F156 )
1398/02/23 3.10 GB
آی او اس 12.2.0
(16E277)
1398/01/05 3.07 GB
آی او اس 12.1.4
(16D57 )
1397/11/18 3.04 GB
آی او اس 12.1.3
(16DC39)
1397/11/02 3.04 GB
آی او اس 12.1.2
(16C104 )
1397/09/29 3.03 GB
آی او اس 12.1.1
(16C50 )
1397/09/14 3.04 GB
آی او اس 12.1.0
(16B92 )
1397/08/08 3.04 GB
آی او اس 12.0.1
(16A404)
1397/07/16 3.04 GB
آی او اس 12.0.0
(18A366 )
1397/06/26 3.04 GB
آی او اس 11.4.1
(15G77 )
1397/04/18 2.73 GB
آی او اس 11.4.0
(15F79)
1397/03/08 2.73 GB
آی او اس 11.3.1
(15E302)
1397/02/04 2.73 GB
آی او اس 11.3.0
(15E216)
1397/01/09 2.73 GB
آی او اس 11.2.6
(15D100 )
1396/11/30 2.61 GB
آی او اس 11.2.5
(15D60 )
1396/11/04 2.61 GB
آی او اس 11.2.2
(15C202)
1396/10/19 2.61 GB
آی او اس 11.2.1
(15K152)
1396/09/22 2.60 GB
آی او اس 11.2.0
(15C114)
1396/09/11 2.60 GB
آی او اس 11.1.2
(15B202)
1396/08/25 2.60 GB
آی او اس 11.1.1
(15B150)
1396/08/18 2.60 GB
آی او اس 11.1.0
(15B93)
1396/08/09 2.66 GB
آی او اس 11.0.3
(15A432)
1396/07/05 2.60 GB
آی او اس 11.0.2
(15A421)
1396/07/11 2.60 GB
آی او اس 11.0.1
(15A402)
1396/07/05 2.60 GB
آی او اس 11.0.0
(15A372)
1396/06/28 2.60 GB
آی او اس 10.3.3
(14F89)
1396/04/28 2.65 GB
آی او اس 10.3.2
(14F89)
1396/02/24 2.65 GB
آی او اس 10.3.1
(14E304)
1395/01/14 2.57 GB
آی او اس 10.3.0
(14E277)
1396/01/07 2.57 GB
آی او اس 10.2.1
(14D27)
1395/11/03 2.49 GB
آی او اس 10.2.0
(14C92)
1395/09/22 2.49 GB
آی او اس 10.1.1
(14B150)
1395/08/19 2.46 GB
آی او اس 10.1.1
(14B100)
1395/08/10 2.47 GB
آی او اس 10.1.0
(14B72)
1395/08/03 2.15 GB
آی او اس 10.0.2
(14A456)
1395/07/02 2.46 GB
آی او اس 10.0.1
(14A403)
1395/06/23 2.46 GB
آی او اس 9.3.5
(13G36)
1395/06/04 2.08 GB
آی او اس 9.3.4
(13G35)
1395/05/14 2.08 GB
آی او اس 9.3.3
(13G34)
1395/04/28 2.08 GB
آی او اس 9.3.2
(13F69)
1395/02/27 2.08 GB
آی او اس 9.3.1
(13E238)
1395/01/12 2.08 GB
آی او اس 9.3.0
(13E233)
1395/01/02 2.08 GB
آی او اس 9.2.1
(13D20)
1394/11/29 2.04 GB
آی او اس 9.2.1
(13D15)
1394/10/29 2.04 GB
آی او اس 9.2.0
(13C75)
1394/09/17 2.04 GB
آی او اس 9.1.0
(13B143)
1394/07/29 2.04 GB
آی او اس 9.0.2
(13A452)
1394/07/08 2.03 GB
آی او اس 9.0.1
(13A404)
1394/07/01 2.03 GB
آی او اس 9.0.0
(13A344)
1394/06/25 2.03 GB
آی او اس 8.4.1
(12H321)
1394/05/22 2.22 GB
آی او اس 8.4.0
(12H143)
1394/04/09 2.22 GB
آی او اس 8.3.0
(12F70)
1394/01/19 2.20 GB
آی او اس 8.2.0
(12D508)
1393/12/18 2.22 GB
آی او اس 8.1.3
(12B466)
1393/11/07 2.04 GB
آی او اس 8.1.2
(12B440)
1393/09/18 2.04 GB
آی او اس 8.1.1
(12B436)
1393/08/26 2.04 GB
آی او اس 8.1.0
(12B411)
1393/07/28 2.24 GB
آی او اس 8.0.2
(12A405)
1393/07/04 2.24 GB
آی او اس 8.0.1
(12A402)
1393/07/02 2.24 GB
آی او اس 8.0.0
(12A366)
1393/06/26 2.21 GB