دانلود آپدیت نسخه نهایی آی او اس آیپاد تاچ ۱ - iOS iPod touch 1G

دانلود نسخه نهایی آی او اس آیپاد تاچ ۱ - iOS iPod touch 1G

iPod1,1 Firmware Download , دانلود فریمور iPod1,1

A1213 Firmware Download , دانلود فریمور A1213


نسخه
شماره ساخت
تاریخ عرضه حجم فایل لینک دانلود وضعیت ریستور
آی او اس 1.1.5
(4B1)
1387/04/24 165.48 MB
آی او اس 1.1.4
(4A102)
1386/12/03 165.48 MB
آی او اس 1.1.3
(4A93)
1386/10/20 165.47 MB
آی او اس 1.1.2
(3B48B)
1386/08/16 157.89 MB
آی او اس 1.1.1
(3A110A)
1386/07/04 150.59 MB
آی او اس 1.1.0
(3A101A)
1386/06/20 150.57 MB