دانلود آپدیت نسخه نهایی آی او اس آیپاد تاچ ۳ - iOS iPod touch 3

دانلود نسخه نهایی آی او اس آیپاد تاچ ۳ - iOS iPod touch 3

iPod3,1 Firmware Download , دانلود فریمور iPod3,1

A1318 Firmware Download , دانلود فریمور A1318


نسخه
شماره ساخت
تاریخ عرضه حجم فایل لینک دانلود وضعیت ریستور
آی او اس 5.1.1
(9B206)
1391/02/08 655.76 مگابایت
آی او اس 5.1.0
(9B176)
1390/12/10 655.71 مگابایت
آی او اس 5.0.1
(9A405)
1390/08/17 653.35 مگابایت
آی او اس 5.0.0
(9A334)
1390/07/15 637.23 مگابایت
آی او اس 4.3.5
(8L1)
1390/04/30 409.53 مگابایت
آی او اس 4.3.4
(8K2)
1390/04/23 409.56 مگابایت
آی او اس 4.3.3
(8J2)
1390/02/12 409.45 مگابایت
آی او اس 4.3.2
(8H7)
1390/01/23 409.44 مگابایت
آی او اس 4.3.1
(8G4)
1390/01/04 409.25 مگابایت
آی او اس 4.3.0
(8F190)
1389/12/12 413.09 مگابایت
آی او اس 4.2.1
(8C148)
1389/08/27 389.21 مگابایت
آی او اس 4.1.0
(8B117)
1389/06/12 370.26 مگابایت
آی او اس 4.0.2
(8A400)
1389/05/18 366.40 مگابایت
آی او اس 4.0.0
(8A293)
1389/03/27 366.38 مگابایت
آی او اس 3.1.3
(7E18)
1388/11/02 282.16 مگابایت
آی او اس 3.1.2
(7D11)
1388/07/13 297.30 مگابایت
آی او اس 3.1.1
(7C146)
1388/06/28 297.25 مگابایت
آی او اس 3.1.1
(7C145)
1388/06/13 297.26 مگابایت