دانلود آپدیت نسخه نهایی آی او اس آیپاد تاچ ۴ - iOS iPod touch 4

دانلود نسخه نهایی آی او اس آیپاد تاچ ۴ - iOS iPod touch 4

iPod4,1 Firmware Download , دانلود فریمور iPod4,1

A1367 Firmware Download , دانلود فریمور A1367


نسخه
شماره ساخت
تاریخ عرضه حجم فایل لینک دانلود وضعیت ریستور
آی او اس 6.1.6
(10B500)
1392/12/02 847.71 مگابایت
آی او اس 6.1.5
(10B400)
1392/08/24 847.74 مگابایت
آی او اس 6.1.3
(10B329)
1391/12/23 847.72 مگابایت
آی او اس 6.1.2
(10B146)
1391/11/28 847.34 مگابایت
آی او اس 6.1.0
(10B144)
1391/11/05 847.47 مگابایت
آی او اس 6.0.1
(10A523)
1391/08/08 839.90 مگابایت
آی او اس 6.0.0
(10A403)
1391/06/24 839.96 مگابایت
آی او اس 5.1.1
(9B206)
1391/02/08 749.99 مگابایت
آی او اس 5.1.0
(9B176)
1390/12/10 750.00 مگابایت
آی او اس 5.0.1
(9A405)
1390/08/17 777.74 مگابایت
آی او اس 5.0.0
(9A334)
1390/07/15 651.57 مگابایت
آی او اس 4.3.5
(8L1)
1390/04/30 650.47 مگابایت
آی او اس 4.3.4
(8K2)
1390/04/23 650.44 مگابایت
آی او اس 4.3.3
(8J2)
1390/02/12 650.27 مگابایت
آی او اس 4.3.2
(8H7)
1390/01/23 650.26 مگابایت
آی او اس 4.3.1
(8G4)
1390/01/04 650.10 مگابایت
آی او اس 4.3.0
(8F190)
1389/12/12 652.88 مگابایت
آی او اس 4.2.1
(8C148)
1389/08/27 608.61 مگابایت
آی او اس 4.1.0
(8B118)
1389/06/30 580.17 مگابایت
آی او اس 4.1.0
(8B117)
1389/06/09 580.17 مگابایت