دانلود آپدیت نسخه نهایی آی او اس آیپاد تاچ 7 - iOS iPod touch 7

دانلود نسخه نهایی آی او اس آیپاد تاچ 7 - iOS iPod touch 7

iPod9,1 Firmware Download , دانلود فریمور iPod9,1

A2178 Firmware Download , دانلود فریمور A2178


نسخه
شماره ساخت
تاریخ عرضه حجم فایل لینک دانلود وضعیت ریستور
آی او اس 12.4.1
(16G102)
1398/06/05 2.67 GB
آی او اس 12.4.0
(16G77 )
1398/05/01 2.61 GB
آی او اس 12.3.1
(16F8202 )
1398/03/03 2.66 GB