دانلود آپدیت نسخه نهایی آی او اس آیپاد تاچ 7 - iOS iPod touch 7

دانلود نسخه نهایی آی او اس آیپاد تاچ 7 - iOS iPod touch 7

iPod9,1 Firmware Download , دانلود فریمور iPod9,1

A2178 Firmware Download , دانلود فریمور A2178


نسخه
شماره ساخت
تاریخ عرضه حجم فایل لینک دانلود وضعیت ریستور
آی او اس 13.5.1
(17F80)
-182906 3.57 GB
آی او اس 13.5.0
(17F75)
-182925 3.57 GB
آی او اس 13.4.1
(17E262)
1399/01/19 3.27 GB
آی او اس 13.4.0
(17C54)
1399/01/05 3.27 GB
آی او اس 13.3.1
(17C54)
1398/11/08 3.23 GB
آی او اس 13.3.0
(17C54)
1398/09/19 3.24 GB
آی او اس 13.2.3
(17B111)
1398/08/27 3.23 GB
آی او اس 13.2.2
(17B102 )
1398/08/16 3.45 GB
آی او اس 13.2.0
(17B84)
1398/08/06 3.23 GB
آی او اس 13.1.3
(17A878 )
1398/07/23 3.16 GB
آی او اس 13.1.2
(17A860)
1398/07/08 3.16 GB
آی او اس 13.1.1
(17A854 )
1398/07/05 3.16 GB
آی او اس 13.1.0
(17A844 )
1398/06/29 3.16 GB
آی او اس 12.4.1
(16G102)
1398/06/05 2.67 GB
آی او اس 12.4.0
(16G77 )
1398/05/01 2.61 GB
آی او اس 12.3.1
(16F8202 )
1398/03/03 2.66 GB