دانلود آخرین نسخه فریمور آی او اس tvOS10.0.1 - TvOS 10.0.1

دانلود آی او اس tvOS10.0.1 - TvOS 10.0.1

دانلود TvOS 10.0.1

مدل دستگاه
شناسه
نسخه
شماره ساخت
حجم فایل لینک دانلود وضعیت ریستور
Apple TV 4 (2015)
AppleTV5,3
TvOS 10.0.1
(14U100)
1.24 GB