دانلود آخرین نسخه فریمور آی او اس tvOS13.5.0 - TvOS 13.5.0

دانلود آی او اس tvOS13.5.0 - TvOS 13.5.0

دانلود TvOS 13.5.0

مدل دستگاه
شناسه
نسخه
شماره ساخت
حجم فایل لینک دانلود وضعیت ریستور
Apple TV 4 (2015)
AppleTV5,3
TvOS 13.5.0
(17L562)
2.11 GB