دانلود آخرین نسخه فریمور آی او اس tvOS4.3.0 - TvOS 4.3.0

دانلود آی او اس tvOS4.3.0 - TvOS 4.3.0

دانلود TvOS 4.3.0

مدل دستگاه
شناسه
نسخه
شماره ساخت
حجم فایل لینک دانلود وضعیت ریستور
Apple TV 2
AppleTV2,1
TvOS 4.3.0
(8F455)
319.76 مگابایت
Apple TV 2
AppleTV2,1
TvOS 4.3.0
(8F305)
318.75 مگابایت
Apple TV 2
AppleTV2,1
TvOS 4.3.0
(8F202)
318.79 مگابایت
Apple TV 2
AppleTV2,1
TvOS 4.3.0
(8F191m)
317.06 مگابایت