دانلود آخرین نسخه فریمور آی او اس tvOS5.0.0 - TvOS 5.0.0

دانلود آی او اس tvOS5.0.0 - TvOS 5.0.0

دانلود TvOS 5.0.0

مدل دستگاه
شناسه
نسخه
شماره ساخت
حجم فایل لینک دانلود وضعیت ریستور
Apple TV 3 (2012)
AppleTV3,1
TvOS 5.0.0
(9B206F)
539.83 مگابایت
Apple TV 3 (2012)
AppleTV3,1
TvOS 5.0.0
(9B179B)
539.82 مگابایت
Apple TV 2
AppleTV2,1
TvOS 5.0.0
(9B206F)
487.22 مگابایت
Apple TV 2
AppleTV2,1
TvOS 5.0.0
(9B179B)
487.33 مگابایت