دانلود آخرین نسخه فریمور آی او اس tvOS6.0.0 - TvOS 6.0.0

دانلود آی او اس tvOS6.0.0 - TvOS 6.0.0

دانلود TvOS 6.0.0

مدل دستگاه
شناسه
نسخه
شماره ساخت
حجم فایل لینک دانلود وضعیت ریستور
Apple TV 3 (2013)
AppleTV3,2
TvOS 6.0.0
(11A502)
728.60 مگابایت
Apple TV 3 (2013)
AppleTV3,2
TvOS 6.0.0
(11A470E)
728.62 مگابایت
Apple TV 3 (2012)
AppleTV3,1
TvOS 6.0.0
(11A502)
729.00 مگابایت
Apple TV 3 (2012)
AppleTV3,1
TvOS 6.0.0
(11A470E)
728.82 مگابایت
Apple TV 2
AppleTV2,1
TvOS 6.0.0
(11A502)
661.89 مگابایت
Apple TV 2
AppleTV2,1
TvOS 6.0.0
(11A470E)
661.91 مگابایت