دانلود آخرین نسخه فریمور آی او اس tvOS6.0.1 - TvOS 6.0.1

دانلود آی او اس tvOS6.0.1 - TvOS 6.0.1

دانلود TvOS 6.0.1

مدل دستگاه
شناسه
نسخه
شماره ساخت
حجم فایل لینک دانلود وضعیت ریستور
Apple TV 3 (2013)
AppleTV3,2
TvOS 6.0.1
(11B511B)
728.91 مگابایت
Apple TV 3 (2012)
AppleTV3,1
TvOS 6.0.1
(11B511B)
729.04 مگابایت
Apple TV 2
AppleTV2,1
TvOS 6.0.1
(11B511B)
662.07 مگابایت