دانلود آخرین نسخه فریمور آی او اس tvOS6.0.2 - TvOS 6.0.2

دانلود آی او اس tvOS6.0.2 - TvOS 6.0.2

دانلود TvOS 6.0.2

مدل دستگاه
شناسه
نسخه
شماره ساخت
حجم فایل لینک دانلود وضعیت ریستور
Apple TV 3 (2013)
AppleTV3,2
TvOS 6.0.2
(11B651)
728.59 مگابایت
Apple TV 3 (2013)
AppleTV3,2
TvOS 6.0.2
(11B554A)
728.59 مگابایت
Apple TV 3 (2012)
AppleTV3,1
TvOS 6.0.2
(11B651)
728.58 مگابایت
Apple TV 3 (2012)
AppleTV3,1
TvOS 6.0.2
(11B554A)
728.95 مگابایت
Apple TV 2
AppleTV2,1
TvOS 6.0.2
(11B651)
662.03 مگابایت
Apple TV 2
AppleTV2,1
TvOS 6.0.2
(11B554A)
661.89 مگابایت