دانلود آخرین نسخه فریمور آی او اس tvOS7.0.0 - TvOS 7.0.0

دانلود آی او اس tvOS7.0.0 - TvOS 7.0.0

دانلود TvOS 7.0.0

مدل دستگاه
شناسه
نسخه
شماره ساخت
حجم فایل لینک دانلود وضعیت ریستور
Apple TV 3 (2013)
AppleTV3,2
TvOS 7.0.0
(12A365B)
906.00 مگابایت
Apple TV 3 (2012)
AppleTV3,1
TvOS 7.0.0
(12A365B)
906.24 مگابایت