دانلود آخرین نسخه فریمور آی او اس tvOS7.0.2 - TvOS 7.0.2

دانلود آی او اس tvOS7.0.2 - TvOS 7.0.2

دانلود TvOS 7.0.2

مدل دستگاه
شناسه
نسخه
شماره ساخت
حجم فایل لینک دانلود وضعیت ریستور
Apple TV 3 (2013)
AppleTV3,2
TvOS 7.0.2
(12B466)
911.11 مگابایت
Apple TV 3 (2013)
AppleTV3,2
TvOS 7.0.2
(12B435)
910.97 مگابایت
Apple TV 3 (2012)
AppleTV3,1
TvOS 7.0.2
(12B466)
910.96 مگابایت
Apple TV 3 (2012)
AppleTV3,1
TvOS 7.0.2
(12B435)
910.93 مگابایت