دانلود آخرین نسخه فریمور آی او اس tvOS7.1.0 - tvOS 7.1.0

دانلود آی او اس tvOS7.1.0 - tvOS 7.1.0

دانلود tvOS 7.1.0

مدل دستگاه
شناسه
نسخه
شماره ساخت
حجم فایل لینک دانلود وضعیت ریستور
Apple TV 3 (2013)
AppleTV3,2
tvOS 7.1.0
(12F69)
874.13 مگابایت
Apple TV 3 (2013)
AppleTV3,2
tvOS 7.1.0
(12D508)
874.05 مگابایت
Apple TV 3 (2012)
AppleTV3,1
tvOS 7.1.0
(12F69)
869.97 مگابایت
Apple TV 3 (2012)
AppleTV3,1
tvOS 7.1.0
(12D508)
874.02 مگابایت