تاریخچه عرضه

در این لیست، تمام نسخه های عرضه شده توسط اپل از نسخه 1.0 که در سال 2007 عرضه شده، منتشر شده است.

براساس آخرین نسخه لیست شده است.

{{ d[0].date|date:"fullDate" }}

{{ release.name }} for {{ release.count }} devices - a total of {{ release.count }} OTA files for {{ release.count}} platforms