نام پلتفرم نسخه iOS لینک دانلود آموزش
Cydia Impactor Win 0.9.38
Cydia Impactor Mac 0.9.38
فایل ipa یالو Beta 7 iOS iOS 10.1.1 - 10.2